Välkommen 2015

till Domen över Hjorvards Wiki

Det här är en Wiki till lajvkampanjen Domen över Hjorvard. Denna Wiki är tänkt att fungera som ett uppslagsverk över spelvärlden. Lajvets deltagare är välkomna att registrera sig och göra sitt bidrag till wikin.

Wikin innehåller också en sektion med off-info om lajvet. Praktisk information och regler. Här är det arrangörerna som har sista ordet, så låt bli att redigera de artiklarna.

Tänk på att denna Wiki beskriver en uppdiktad spelvärld och inte ”verkligheten”, även om det kan ha likheter med hur det är eller kan ha varit. Syftet med wikin är alltså att beskriva lajvets fiktion, inte ”hur det var på den tiden då det begav sig”.

Wikins olika rubriker kommer att uppdateras de närmaste veckorna. När så skett finns 2015 med i rubriken.

Årets lajv heter TEMPLET men presenteras än så länge under rubriken DEN STORA SVARTBLODSSKATTEN Lajvet utspelar sig 14-17 maj med incheck 13 maj. Välkommen

Facebookgruppen för DöH 2014
Facebookgruppen för DöH 2015

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License